Åpenhet i fokus!

Hestesport

I Norge har vi en kultur for at sport skal drives demokratisk. Men hva betyr egentlig demokratisk? I sin enkleste definisjon betyr det nødvendigvis at alle skal bli hørt, og at viktige saker skal stemmes over. Men det er bare de grunnleggende delen av en demokratisk styreprosess. For gode diskusjoner og valg krever at alle involverte er velinformerte om sakene de skal diskutere. Det krever naturligvis at hvert medlem setter seg inn i ting, men det krever også at man har full åpenhet om alle prosesser knyttet til driften. Det er vanskelig å stemme over ting som har økonomiske konsekvenser dersom budsjetter og regnskap er hemmelige. Likeledes er det utfordrende å stemme inn gode kandidater til lederposisjoner, dersom man ikke får sjansen til å gjøre seg kjent med hvem kandidatene er. Derfor er åpenhet så viktig. Og åpenhet er ikke bare å være idealistisk innforstått med at alle BØR ha informasjon – det betyr også å sørge for at de faktisk har det.

Å tilbakeholde informasjon er maktmisbruk

Å tilbakeholde eller vrenge på informasjon er misbruk av makt. Dersom en tillitsvalgt i en organisasjon i forkant av et valg velger å ikke dele Løper gjør seg klar på startblokkeninformasjon eller å feilinformere sine medlemmer, så påvirker det avgjørelsen som blir tatt, og den tillitsvalgte har dermed brukt sin stilling som tillitsvalgt og det privilegiet det er å få tidlig tilgang på informasjon, til å manipulere avgjørelsen til sin fordel. Tillit er en balanse av privilegier og ansvar, hvor det første er avhengig av det andre. Man gir visse privilegier til en person eller gruppe, på det forbehold at de viser seg sin tillit verdig ved å ikke la privilegiene veie tyngre enn ansvaret. Makt korrumperer sies det, og det er en snikende prosess. Mange misbruker sine posisjoner trolig uvitende om at de gjør det, eller det skjer i så små steg at man nærmest ikke er klar over det selv. Det er ikke bra med for mye makt i en klubb, fordi det alt for lett gir skjev fordeling av tillitsverv, økonomisk støtte og informasjon.

Hva idrett handler om

De fleste er enige om at idrett ikke bare handler om å legge en ball i et mål, få flest poeng for grasiøse bevegelser eller hoppe høyest. Det handler like mye om idealisme og gode verdier. Fotball er bare gøy så lenge ingen jukser. De fleste vil si seg enig i at golfkøllene helst skal brukes til å treffe ballen, ikke hverandre. Sportslighet er redelig, kameratslig og demokratisk. Det er vanskelig å hindre idrettsmenn i å styrke seg med doping, men vi gjør det allikevel, fordi vi mener at den enkeltes prestasjon skal avgjøre, ikke hvilke stoffer man kan fremstille i en lab. Senk feber med paracet så mye du vil, men så strenge er vi at også uheldig bruk av leppekrem som kanskje ikke engang kan bevises å ha hatt noen effekt, straffes, fordi det er et prinsipp at det ikke er lov å ha noen som helst ulovlige stoffer i kroppen. Så integritet og åpenhet er utvilsomt en del av de gode verdiene som driver god idrett fremover.

nullpoint