Signer avtaler elektronisk

Uncategorized

Det blir inngått mange avtaler her i verden, både innen hestesport, hesteoppdrett og kjøp og salg av varer og produkter til hestene. Selv om du jobber med hest, og dermed må gjøre mye på den gode gamle måten, finnes det metoder som kan gjøre kontraktsinngåelse både raskere og enklere. Og tid spart er mer tid til overs til andre ting, for eksempel til å gi hestene litt ekstra oppmerksomhet.

Elektronisk signering

Kontrakter og avtaler bør selvsagt alltid signeres av begge parter, og tradisjonelt sett har dette betydd at man enten må møtes personlig eller må sende papirer i posten. Noen velger også å skrive ut kontrakter, signere dem, skanne dem og deretter sende dem tilbake slik at en ferdig underskrevet kontrakt kan skrives ut på den andre enden. Men alt dette er både tidkrevende og unødvendig komplisert. Oppdag E-signering, og gjør hverdagen enklere med elektronisk signering, enten du inngår små eller store avtaler.

Er det juridisk bindende?

Det er selvsagt viktig at avtaler er juridisk bindende, og dette gjør nok at mange fortsatt er skeptiske til å bruke elektronisk signering. Da er det greit å vite at elektronisk signering er like bindende som tradisjonelle underskrifter. En e-signering foregår som regel med bank-ID, der den som signerer må bevise identiteten sin. Dermed blir signeringen ansett som pålitelig også i en eventuell tvistestrid.

Mange fordeler med elektronisk signering

Andre fordeler med E-signering er av avstand ikke spiller noen rolle. Du trenger ikke å vente i en uke på at papirer skal komme fram i posten, eller vente med å inngå kontrakt til noen kommer hjem fra ferie. De kan signere kontrakten på mobilen mens de sitter på stranda, og du kan motta ferdigsignert kontrakt på mobilen.

Elektronisk signering har dessuten veldig høy sikkerhet, og er vanskeligere å forfalske enn de gode gamle håndskrevne signaturene. Det er altså mange gode argumenter for å benytte e-signering neste gang du skal inngå en kontrakt.

nullpoint